Přejděte na obsah.
Menu: ||  Základní informace || Životopis || Lidé v AK || Cestování s AK || Odkazy||

Agentura Koniklec je občanské sdružení - nezisková organizace, založená v roce 1992 za účelem vyhledávání efektivních forem práce, realizace netradičních projektů a programů v oblasti životního prostředí. Více o informací o projektech naleznete zde:


Agentura Koniklec připravuje zcela novou formu i obsah své prezentace. Abychom návštěvníkům našich internetových stránek i v přechodné době poskytli alespoň základní přehled o naší činnosti, ponecháváme v provozu současné www stránky. Omlouváme se ovšem za to, že zejména ta část, která se týká konkrétních projektů již nemusí být v tomto okamžiku zcela aktuální. Jakékoliv dotazy o naší činnosti vám rádi zodpovíme nejlépe prostřednictvím kontaktních e-mailových adres.


Informace a poradenství

Do tohoto komplexu aktivit patří osvětová, informační, poradenská a ediční činnost. Od roku 1993 do roku 2000 zajišťovala Agentura Koniklec každoročně informační servis pro veřejnost u příležitosti mezinárodního Dne Země.

V poslední době se Agentura Koniklec věnuje environmentálnímu poradenství. Od roku 2007 provozuje AK asistenční portál SENAS. V letech 2009 – 2011 se AK podílela na zajištění zakázky Environmentální poradenství v hlavním městě Praze pro Magistrát hl. m. Prahy v rámci projektu „Ekoporadna Praha“.

V letech 2012 až 2013 AK pokračuje v zajišťování ekologického poradenství pro Pražany v rámci konsorcia Ekoporadny Praha

Více informací »

hlavní koordinátor projektu: Miroslav Lupač    | @  i  |

Udržitelný rozvoj

hlavní koordinátor projektu: Miroslav Lupač
více informací na stránkách: http://www.timur.cz

Agentura Koniklec byla spolu s Ústavem pro ekopolitiku a Regionálním environmentálním centrem ČR zakladatelem iniciativy, která měla za cíl podporovat zavádění indikátorů udržitelného rozvoje ve městech a mikroregionech ČR, a to zejména společné evropské sady (European Common Indicators). Projekt byl zahájen v roce 2002 pod názvem Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR). V roce 2005 vznikla z této iniciativy samostatná organizace. Agentura Koniklec na jejích projektech i nadále v různém rozsahu a formách spolupracuje.

Šetrná turistika a geoturistika

In Natura

Samostatné www stránky projektu www.innatura.cz/

In Natura je nový (2012) projektový záměr Agentury Koniklec v oblasti šetrné turistiky a zejména využití moderních technologií v turistice a poskytování podpory pro turisty vybavené "chytrými" mobilními zařízeními. Zkušenosti získávala Agentura Koniklec v projektu značení "virtuálních stezek" v Praze, Českém krasu, Kokořínsku a dodávky služeb pro Městské lesy Hradec Králové. Vytvořit vlastní platformu pro poskytování inteligentních služeb turistům jsme se rozhodli hlavně pro to, že máme řadu nápadů, jak obohatit jejich spektrum nad rámec značení "virtuálních stezek". Systém In Natura by měl poskytovat řadu mobilních aplikací, ale také služby průvodců a služby pro průvodce.

Základy platformy In Natura je v pilotním režimu. Bude-li s konečnou platností podpořen projekt z Revolvingového fondu MŽP, bude systém v letech 2013 - 2014 uveden do plného provozu a postupně osazován jednotlivými komponentami.

QR kódy a Bee-taggy

Samostatné www stránky projektu www.dohaje.cz

Agentura Koniklec se podílí na značení naučných stezek a přírodních i kulturně-historických lokalit QR kódy, resp. bee-tagy. Jedná se o způsob propojení návštěvníka s multimediálním obsahem prostřednictvím „chytrých“ telefonů. Dále Agentura Koniklec připravuje projekty virtuálních průvodců a další projekty využívající moderních technologií pro poznávání přírody.

>> Otázky a odpovědi k virtuálním stezkám <<

Agentura Koniklec připravila informační letáčky "Na výletech s mobilem" o jednotlivých stezkách. Jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě:

  • Leták o naučných stezkách v Českém krasu - PDF
  • Leták o naučných stezkách v Praze a na Kokořínsku - PDF

Zde je ke stažení stručný návod k použití technologie virtuálních stezek

Barrandien

Domovské stránky projektu www.barrandien.cz

Agentura Koniklec od roku 2007 ve spolupráci s řadou odborných institucí usiluje o podporu rozvoje udržitelné turistiky a udržitelného rozvoje zejména přípražského Barrandienu s využitím geologicko – historického potenciálu území. V posledních letech (2009 – 2011) se jedná o cílevědomou přípravu vyhlášení Geoparku Joachima Barranda.

Agenda 21 a Místní Agenda 21

Agentura Koniklec se téměř 15 let zabývá prosazováním myšlenek udržitelného rozvoje v souladu s principy klíčového dokumentu ze Světové konference o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro - Agendy 21.

Domovské stránky projektu www.agenda21.cz

Agentura Koniklec zahájila v roce 1998 společný projekt se Správou CHKO. O jeho historii si přečtete více v jednotlivých výročních zprávách zde. Cílem projektu bylo v úzké spolupráci se Správou CHKO Český kras a dalšími regionálně významnými organizacemi podporovat udržitelný rozvoj širšího regionu Českého krasu. Systematicky projekt probíhal do roku 2005 a dal vzniknout řadě dalších aktivit, zejména v oblasti šetrné turistiky. Projekt se v poslední etapě skládají především z následujících činností:

  • Strategický plán udržitelného rozvoje Českého krasu
  • Akční plán „Voda“
  • Brány do krasu a šetrná turistika
  • Ekologická výchova
  • Pasport povodňových zábran v záplavovém území dolní Berounky a jejích přítoků
  • Ediční program pro CHKO Český kras
  • Společnost pro rozvoj Českého krasu a místní Agenda 21

Domovské stránky projektu ceskykras.agenda21.cz/

Více informací »

hlavní koordinátor projektu: Miroslav Lupač    | @  i  |

(UKONČENO) Projekt Živly a Sněm dětí ČR pro životní prostředí


Programový komplex Živly vznikl v roce 2000. Základem byl 4 letý vzdělávací cyklus pro mládež doplněný cyklem informačních kampaní pro školy a veřejnost pořádaný ve spolupráci s Českým rozhlasem, školní projekty, vydávání knih, videokazet a multimédií v Edici Živly, vydávání časopisu Živly, internetové stránky Žlutej slon a cyklus přírodovědeckých expedic.

Do komplexu Živly byl začleněn i Sněm dětí ČR pro životní prostředí (SDČR-ŽP). Vznikl v roce 1993 jako výběrová vzdělávací aktivita v oblasti environmentální výchovy. Projekt byl oceněn Cenou ministra životního prostředí ČR ´96 a Cenou Sasakawa Peace Found ´97. Každý okres v České republice byl zastoupen jedním členem ve věku 13 až 17 let, zapojeným do celoroční činnosti. Dle úrovně své činnosti mohli členové SDČR obdržet zvláštní osvědčení-atestaci - podpořené vyjádřením odborných garantů spolupracujících organizací (Agentura ochrany přírody a krajiny, VÚV T. G. Masaryka, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivectví, a podobně). Projekt byl ukončen v roce 2010.

Projekt Živly 2007 převzala v roce nově vzniklá organizace Expozitura Živly - Agentura Koniklec, o.s, IČ: 75099268. V současné době jsou projekty pozastaveny.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhledávání

 Novinky

10. 2. 2014 Výstava Za nejstaršími stromy metropole

Znáte nejstarší stromy Prahy a víte kam se za nimi vydat? Výstava ve Škodově paláci, sídle Magistrátu HMP v Jungmannově ulici, vám ukáže mnoho tipů netradiční procházky a výlety za památnými stromy Prahy. Ty můžete zhlédnout na desítkách fotografií, na kterých jsou dřeviny zachyceny v různých ročních obdobích. Čekají na vás i různé zajímavosti a rekordy pražských stromů. Dozvíte se například který památný strom je v metropoli nejvyšší nebo který je ten nejstarší. Za pozoruhodnými velikány nemusíte chodit jen pěšky, ale také na kole. Připraveno je celkem 5 doporučených cyklistických tras v okrajových částech metropole. Na té nejdelší můžete spatřit 58 památných stromů.

Výstava je otevřena každý všední den – po, st od 8 do 20h, út, čt od 8 do 18h a pá od 8 do 15:30h. od 10. 2. do 30. 6.2014.

Výstavu připravil autor webu o památných a významných stromech Prahy - www.prazskestromy.cz – dendrolog Aleš Rudl ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Botanickou zahradou Praha. Více informací naleznete na www.prazskestromy.cz, kde si můžete zajistit i komentovanou prohlídku.

17. 12. 2013 Změna právní formy Agentury Koniklec

Dnešního dne bylo Městským soudem v Praze vydáno usnesení o zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností Agentura Koniklec, o.p.s. Vznikla změnou právní formy občanského sdružení Agentury Koniklec, o.s. a nabytí právní moci bude společnost pokračovat ve všech činnostech a projektech uvedených na těchto stránkách. V lednu 2014 bude spuštěn zcela nový web a představena nová vizuální identita Agentury Koniklec. Změna právní formy na základě zvláštního zákona (68/2013 Sb.) znamená neporušenou kontinuitu právních vztahů i činností Agentury Koniklec.

Soubor právních předpisů
v oblasti životního prostředí


Ekozákon je elektronická publikace obsahující „Úplný soubor právních předpisů ČR v oblasti životního prostředí“. Nyní jej můžete získat s 15% slevou.

Více informací ZDE

Asistenční systém SENASAsistenční systém SENAS je určen všem občanům, kteří hledají řešení životní situace související s ochranou životního prostředí nebo jen chtějí získat výklad pojmů z oblasti ochrany prostředí, informace či rady. SENAS obsahuje výklad k několika stovkám životních situací a klíčových pojmů rozdělených do dvaceti tématických oblastí.

Více informací ZDE

Ekoporadny PrahaAgentura Koniklec je zapojená do projektu zajištění ekologického poradenství pro občany hlavního města Prahy (2012-2013) "Ekoporadny Praha"

Více informací ZDE

Geopark Joachima Barranda
Geopark Joachima Barranda a stránky Barrandien.cz jsou příspěvkem Agentury Koniklec k modernímu šetrnému geoturismu a udržitelnému rozvoji turistiky.

Více informací ZDE