Přejděte na obsah.

   Cestování s Agenturou Koniklec

Expedice Baobab 2006


  Expedice Baobab je výprava za poznáním unikátních přírodních krás Madagaskaru.více informací na stránkách expedice

Expedice La Provence 2004


  V průběhu sedmi dní ve Francii jsme se setkali s vodou skrytou, s vodou která není, vodou tvarující krajinu, vodou objevující se, vodou periodickou, vodou proměnlivou, vodou spoutanou, vodou pohánějící, vodou napájející, vodou tvořící, vodou osvěžující, vodou poučnou, a vodou v dalších a dalších podobách.

více informací

Expedice Slovinsko 2003


  Slovinsko zná většina Čechů jako tranzitní zemi na cestě do Chorvatska či Itálie, a tak se tato krásná podalpská země změní na odpolední šmouhu za oknem auta či busu. Během našeho turisticko-poznávacího okruhu jsme si dokázali, že Slovinsko je zemí bohatých a pestrých přírodních krás – a nemusí to být právě nejznámější Triglavský národní park nebo Julské Alpy.

více informací

Expedice Tunguzský meteorit 2003


  V srpnu 2003 uskutečnila pražská Agentura Koniklec ve spolupráci s Vlašimskou astronomickou společností a za podpory mediálních partnerů (Českého rozhlasu, časopisu Vesmír a TRIPS) expedici do oblasti dopadu Tunguzského meteoritu s cílem dokumentovat po 95 letech místo a okolí dopadu "meteoritu" a vést přírodní a vědecká pozorování této oblasti.

více informací

Expedice Skandinavika 2002


  Pro terénní výjezd byla vybrána takřka ve středu Švédska ležící přírodně velmi zajímavá oblast Dalarna, s třemi horskými pohořími Lägfjället, Städjan-Nipfjä llet, Fulufjä llet a národním parkem Töfsingdalen 10 km od norských hranic, jejichž krajina byla tvořena před milionem let vlivem ledovcové činnosti. Během putování bychom měli mj. navštívit sérii vodopádů v čele se švédským nejvyšším 125 metrovým vodopádem Njupeskär, jehličnaté pralesy, oblasti s nahromaděnými kameny, rezervace s výskytem losů, medvědů, rysů a rosomáků a pod.

více informací


Expedice Bihor 2001


  Pro terénní výjezd bylo vybráno pohoří Západních rumunských Karpat Bihor – zóna Padiş (Munţii Bihorului [čti munci bihorului, zona padyš]). Označení tohoto pohoří jako “Propastné hory“ je zcela příznačné již vzhledem k přítomnosti široké škály krasových fenoménů – nepřeberné množství volně přístupných jeskyní s typickou sintrovou výzdobou (krápníky, varhany, travertinové a pěnovcové kaskády) ledové jeskyně s celoročním sněhem a ledem, hlubokých propastí (Cetăţile Ponorului je nejhlubší a největší trojpropast v Evropě), závrtů, zkrasovělých soutěsek, ponorných řek, vývěrů apod.


Expedice Mongolsko 1998


   Myšlenka na cestu do Mongolska nebyla žádným okamžitým bláznivým nápadem, nebyla dokonce vůbec nová. Rodila se totiž již mnohem dříve nežli jsme ji vyslovili nahlas před někým třetím. Bylo to v době, kdy jsme se na podzim před dvěma roky připravovali na další Velký Sněm a manažer Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí Václav Bratrych zjistil, že jsem se již po několikáté vrátil z Mongolska. Z mých vyprávění si udělal závěr, že právě tato země je přímo ideálním místem pro praktické předvádění toho, co nejrůznější odborníci ze všech možných oborů dětem přednášejí na našich setkáních.

více informací