Přejděte na obsah.

Základní informace

Agentura Koniklec
právní forma: občanské sdružení
organizace založena: 1992
zakladatelé: Jan Kutý, Jiří Kutý, Michal Kulík, Miroslav Lupač, Michael Pondělíček


Chelčického 12, 130 00 Praha 3
telefony: 222 769 842, 775 732 195
základní e-mail: agentura@koniklec.cz
e-mail pro dotazy o ochraně ŽP a udržitelném rozvoji: dotazy@koniklec.cz
e-mail pro právní informační systém: ekozakon@koniklec.cz


IČO: 45768170
DIČ: CZ45768170, neplátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
číslo účtu: 571 321 / 0300 (hlavní účet)


registrace MV ČR č. VSC/1–11944/92-R
stanovy (1. strana), (2. strana)
živnostenské listy: Živnostenský odbor ÚMČ Praha 3, ŽO/1795 – 1978/95/R
Výroční zprávy.:  Výroční zpráva za rok 2012 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 2011 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 2010 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 2009 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 2008 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 2007 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 2006 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 2005 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 2004 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 2003 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 2002 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 2001 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 2000 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 1999 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 1998 (PDF)

.:  Výroční zpráva za rok 1997 (PDF)